U bevind zich in: Zwemmen Zwemlessen Algemene informatie

Algemene informatie

De zwemlessen bij Twizst staan voor kleine groepen van maximaal 10 kinderen, waarbij rust, overzicht, differentiatie, persoonlijke aandacht, vertrouwen en plezier voorop staan!

In ons eigen zwembad van 1.39 m diep, circa 15 m lang en gemiddeld 5 m breed geeft onze zweminstructeur alle zwemlessen. Uw kind wordt opgeleid volgens het Zwem-ABC. 

De groep wordt zoveel mogelijk bij elkaar gehouden en waar mogelijk ook bij dezelfde zweminstructeur/-instructrice. Door de kleine groepjes kan er bij kleine niveauverschillen eenvoudig gedifferentieerd worden. Als het niveauverschil te groot wordt, zal er (in overleg) gekeken worden of uw kind doorstroomt naar een andere groep.

Vanaf het moment dat de kinderen met hun eerste les beginnen tot aan het afzwemmen van het diploma Zwem A, doorlopen ze 5 fasen.
Tijdens deze fasen wordt gebruik gemaakt van diverse lesmaterialen. Deze worden niet gebruikt als drijfmiddel maar als hulpmiddel.
Voor het Zwem B doorlopen de kinderen fase 6 en voor Zwem C fase 7.

Blijven zwemmen
Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.

Leeftijden
De minimale leeftijd voor de reguliere lessen is 4 jaar en voor de kweekvijver 3,5 jaar.

Kweekvijver
In de kweekvijver worden de kinderen watervrij gemaakt om vervolgens door te stromen naar fase 1. Omdat de kinderen starten op jonge leeftijd blijven ze minimaal een jaar lang zwemmen op de ochtend. De lessen duren 45 minuten en vanaf fase 1 een uur, dit in verband met het uithoudingsvermogen van de kinderen.

Water
De temperatuur van het water is ongeveer 30 graden. Het zwembad bevat de laagst toegestane hoeveelheid chloor. Voor sommige ouders is dit belangrijk i.v.m. een allergie van hun kind.

Kijklessen
Tijdens deze lessen mag u de eerste 20 minuten van de les bijwonen. U kunt tijdens deze les de verrichtingen van uw kind volgen.

Gemiste lessen en ziekte
Gemiste lessen door omstandigheden of ziekte van uw kind zijn voor eigen rekening. Is uw kind meer dan twee lessen achtereen afwezig door ziekte, dan kan de betaling op uw verzoek tijdelijk stop worden gezet.

Opzegtermijn
Mocht u om wat voor reden besluiten om definitief te stoppen met de zwemles dan heeft u een opzegtermijn van twee maanden. Dit opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.