U bevind zich in: Zwemmen Zwemlessen Algemene informatie

Algemene informatie

De zwemlessen bij Twizst staan voor kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waarbij rust, overzicht, differentiatie, persoonlijke aandacht, vertrouwen en plezier voorop staan!
 
In ons eigen zwembad van 1.40 m diep, circa 15 m lang en gemiddeld 5 m breed geeft onze zweminstructeur alle zwemlessen.
 
De groep wordt zoveel mogelijk bij elkaar gehouden en waar mogelijk ook bij dezelfde zweminstructeur/-instructrice. Door de kleine groepjes kan er bij kleine niveauverschillen eenvoudig gedifferentieerd worden. Als het niveauverschil te groot wordt, zal er (in overleg) gekeken worden of uw kind doorstroomt naar een andere groep. Een les duurt in totaal 45 min. 
 
Vanaf het moment dat de kinderen met hun eerste les beginnen tot aan het afzwemmen doorlopen de kinderen verschillende niveas. Niveau 1 t/m 5, niveau A, niveau B, niveau C. 
Tijdens deze  niveaus wordt gebruik gemaakt van diverse lesmaterialen. Deze worden niet gebruikt als drijfmiddel maar als hulpmiddel.
 
Blijven zwemmen
Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.
 
Leeftijden
De minimale leeftijd voor de reguliere lessen is 4 jaar. Eerder opgeven is zeker mogelijk. Uw kind komt dan op onze wachtlijst en wordt opgeroepen na de 4e verjaardag zodra er plaats is. Ook net gestart met de basisschool? Wellicht is het verstandiger om even te wachten. Geef dit dan even aan bij het opgeven.
 
Water
De temperatuur van het water is ongeveer 30 graden. Het zwembad bevat de laagst toegestane hoeveelheid chloor. Voor sommige ouders is dit belangrijk i.v.m. een allergie van hun kind.
 
Kijklessen
Kijklessen zijn door de coronamaatregelen niet mogelijk. U kunt de voortgang van uw kind volgen door middel van een online leerling volgsysteem. 
 
Zwemlessen in de vakantie
In de vakantie gaan de zwemlessen gewoon door. Behalve in de kerstvakantie, dan stoppen de zwemlessen twee weken. In de zomervakantie is er een aangepast zomerrooster. U kan uw kind opgeven voor de gewenste lessen.
 
Gemiste lessen en ziekte
Gemiste lessen door omstandigheden of ziekte van uw kind zijn voor eigen rekening. Is uw kind meer dan twee lessen achtereen afwezig door ziekte, dan kan de betaling op uw verzoek (schriftelijk) tijdelijk stop worden gezet.
 
Opzegtermijn
Mocht u om wat voor reden besluiten om definitief te stoppen met de zwemles dan heeft u een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren. Vermeld hierbij de naam en de geboortedatum van uw kind. Opzeggen kan via een formulier bij de receptie of schriftelijk via zwemles@twizst.nl